Bygger

Underhåller

Projekterar spår

Hyr ut arbetsmaskiner

Levererar spårbyggnadsmaterial

Ni hittar oss i
Malmö
Gävle

Spårbesiktning av spåranläggning enligt Trafikverkets bestämmelser

Kontakta Bo Tillman på telefon 026 - 10 91 50, 070 - 423 88 46 eller e-post bosse.tillman@gjt.se

Jourtelefon: 070-376 06 13

Gävle Järnvägsteknik har jourtelefon för dig som behöver hjälp, vi har tillgång till haveriutrustning "Lukas" som lyfter lok och vagnar upp till 80 ton.

Gävle Järnvägsteknik är TransQ certifierade

Gävle Järnvägsteknik är certifierade av TransQ. Certifikatet gäller för ett stort antal tjänster inom järnvägssektionen.

Du hittar certifikatet från TransQ i pdf-format här